top of page

Healthy Office Scan

Een goed binnenklimaat is onmisbaar voor een prettige en gezonde woon- of werkomgeving. Bij klachten met betrekking tot de temperatuur, vocht, tocht of droge lucht, kan een klimaatonderzoek uitkomst bieden. Door middel van een klimaatonderzoek brengen wij de klachten en/of voorzorgsmaatregelen in beeld, verrichten we metingen en adviseren we u hoe u met de situatie kunt omgaan.

Een klimaatonderzoek wordt uitgevoerd wanneer er pro-actief actie wordt ondernomen om een gezond binnenklimaat te kunnen realiseren (mede om het welzijn van de medewerkers te waarborgen) of dat er een probleem is met het klimaat in een bepaalde ruimte.

Het soort gebouwen waar een klimaatonderzoek kan plaatsvinden is zeer divers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kantoorgebouwen, winkelcentra, multifunctionele accommodaties, scholen, ziekenhuizen, praktijkruimten en appartementencomplexen.

 

Met onze apparatuur kunnen o.a. de volgende waarden in kaart worden gebracht:

  • Temperatuur

  • Relatieve luchtvochtigheid

  • CO2 concentratie

  • Concentratie Vluchtige Organische Componenten (VOC of Eng: VOS)

  • Fijnstof concentratie (o.a. fijn PM2,5)

  • Omgevingslicht

  • Omgevingsgeluid

Alle gemeten waarden worden inzichtelijk gemaakt met daarbij een duidelijke uitleg van de cijfers. Naast de harde feiten doen we ook een aantal aanbevelingen om te komen tot verbetering van het binnenklimaat (o.a. professionele luchtreinigers).

bottom of page